Yritykset käyttävät usein useampaa sosiaalisen median kanavaa. Yleisimmin käytössä tuntuvat olevan Facebook, Twitter, LinkedIn sekä Instagram. Esimerkiksi WWF käyttää Facbookia ja Twitteriä ilmoitusalustana tempauksille ja uutisille, unohtamatta lahjoittajien rekrytointia somen mainoksissa. Molempien kanavien kirjoitukset näyttävät olevan saman tyyppisiä. Ympäristöministeriö taas käyttää valtiollisena viranomaisena useampaa sosiaalista mediaa. Näistä alkuun samantyyppisiä ovat Instagram ja Flickr. Jälkimmäisessä lähinnä jaetaan useita kuvia hyvin lyhyillä kuvauksilla, kun taas Instagramissa "yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa"; yhden huomiota herättävän kuvan yhteyteen voi olla kirjoitettu pidempikin kuvaus, tai tapahtumasta voidaan yhden päivityksen yhteyteen laittaa useampi tärkeä kuva sekä yksi yhtenäinen kuvaus. Youtubessa on kansankielisiä videoita esim. ympäristönmuutoksesta ja biodiversiteetistä. Konsulttiyritys Ecobio taas käyttää suosittua kolmikkoa; Facebookia, LinkedIniä ja Twitteriä. Näistä voisin kertoa LinkedInistä, joka on siis sosiaalinen media ammatillista verkostoitumista varten. Tämän kyseisen yrityksen LinkedIn-sivulla kerrotaan lyhyesti yrityksestä, sen lukuja, linkit työntekijöiden profiileihin ja samankaltaisien yritysten profiileihin.

Karkeasti voisi kuvailla yhden yrittävän vedota ihmisiin, toisen tavoittavan kansalaiset ja kolmannen tavoittavan asiakkaat. Varsinkin WWF:lle ja Ympäristöministeriölle some-kanavat ovat tärkeä väylä tavoittaa tavallisia ihmisiä. Konsulttiyritystä tavan tallaaja tuskin alkaa seuraamaan ilman ammatillista yhteyttä. Esimerkiksi ympäristöalan opiskelija tai työntekijä löytää kuitenkin tärkeää tietoa näistä jokaisesta.

Yritysten verkkosivut:

www.wwf.fi

www.ym.fi

www.ecobio.fi