Kaikista insinöörialoista näen juuri energia- ja ympäristötekniikan kaikista potentiaalisimpana somen hyödyntämisen suhteen tulevaisuudessa. Sen aiheet ovat kovin ajankohtaisia ja maineestaan huolimatta helppotajuisia. Uskon, että alan työpaikkojen lisääntyessä tulevaisuudessa, myös somen hallintaan liittyvät työtehtävät tulevat koskettamaan useampaa työntekijää. Vaikka työntekijällä tulee olla mahdollisuus olla jakamatta tietojaan sosiaalisessa mediassa, on se moniin työtehtäviin liittyen välttämätöntä. Uskon, että - kuten jo joissain ammateissa on - yksityis- ja työelämän somen käytössä tulee olemaan päällekkäisyyksiä. Somen käyttö arkipäiväistyy yhä enemmän, myös virallisissa asioissa, esimerkiksi viranomaiset tulevat yhä enemmän osallistamaan kansalaisia somen välityksellä. Esimerkiksi Satasairaala käyttämän Kaiku Healthcare -palvelun kaltaiset suojatut kanavat asiakkaan ja tiimin välillä tulevat yhä enemmän yleistymään useammilla aloilla.

Työntekijät tulevat tietoisemmiksi myös vapaa-ajallaan vastuustaan työntekijänä ja lojaaliudestaan työnantajalle. Toivon, että nykyajan kaltaiset järjettömät "Työntekijä haukkui työnantajaansa somessa - erotettiin" otsikot tulevat vähenemään, kun työntekijät ymmärtävät vapaa-ajan toiminnan välttämättömän yhteyden työelämään. Sosiaalisen median käytössä voisi toivoa tapahtuvan jonkinlaista kohtuullistumista selfieidein kylvämisen ja totaalikieltäytymisen välillä. Vaikka esimerkiksi viestinnän ammattilaisellakin pitäisi teoriassa olla oikeus kieltäytyä liittymästä someyhteisöihin, miten se toteutuu käytännössä, että somealan ammattilaisella ei ole henkilökohtaista somen käyttöä? Esimerkiksi tarkastelemassani Oulun kaupungin someohjeessa selvästi viitattiin työntekijän vapaa-ajan sometuksesta työnantajalle aiheutuvaan etuun. Yksittäisten somen käyttäjien onkin mahdollista vaikuttaa yrityksen näkyvyyteen esimerkiksi jakamalla päivityksiä sekä antamalla julkista palautetta. Somessa ryhmävaikutus tehostuu, kun kaverin tykkäyksiä ja kommentteja seurataan ja löydetään sitä kautta seurattavaa sisältöä. Myös yksi negatiivinen kommentti laukaisee herkästi useamman haukun sarjan. 

Sosiaalisen median kanavia on jo runsaasti ja ne tulevat varmasti lisääntymään tulevaisuudessa, joten on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeiden kanavien valitsemiseen ja niissä pitäytymiseen aktiivisena käyttäjänä.