Tutkin Oulun kaupungin sosiaalisen median ohjetta. Heti alkuun mainitaan Oulun kaupungin brändikäsikirja eli se miltä Oulu näyttää ja kuulostaa. Se sisältää mm. äänensävyn ja Oulun visuaalisten tunnusten käytön. Halutaan siis jälleen kaupungin somekanavien olevan homogeenisiä tyyliltään. #Oulu on mainittava kaikissa kaupungin Twitter-tilin twiiteissä ja tiettyjä yleistyneitä kaupungin aihetunnisteita tulee myös käyttää tietyissä tilanteissa. Kiinnitettyjä nostoja käytetään vain kriisitilanteissa. Myös korostetaan somekanavien potentiaalia kansalaisten yhteydenotossa viranomaisiin ja työntekijöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä oman toimialan viestintävastaavaan, mikäli olisi aihetta työhön liittyvälle sometukselle. Vaikka aktiivisuus ja suunnitelmallisuus nostetaan esiin, olisi viestintätyylin hyvä olla epävirallinen ja keskusteleva. Innostunut ja osaava työntekijä on arvokas voimavara somenkin välityksellä. Ohjeessa korostetaankin työprofiilin lisäksi myös henkilökohtaisen profiilin edustavan työnantajaa; on oltava lojaali vapaa-ajallakin. 

Mielestäni kyseinen ohje oli hyvin kattava ja selkeä. Kaupungin käyttämät somekanavat kerrottiin lyhyesti. Tutut hashtagit ja niiden käyttöyhteydet oli mainittu, osin jopa somekanavan mukaan. Nämä olisikin hyvä olla heti ohjeen alussa. Myös työntekijän oma vastuu on mainittava: mitä voi julkaista, kenen luvalla, millä tyylillä, unohtamatta lojaliteettia vapaa-ajalla. Myös ohjeita siitä, minkälaisissa työnkuvissa somen käyttö on tehokasta ja millä tavoin, tarvitaan. Näiden sääntöjen laatimisesta voisi olla vastuussa yhteistyössä kaupungin viestinnän ammattilaiset ja esimiehet.

Sosiaalisen median ohje Oulun kaupungin työntekijöille löytyy osoitteesta (luettu 4.4.2020):

https://www.ouka.fi/documents/78560/9224945/Oulu_someohje_2018.pdf/47ce4482-aaee-4842-a925-6dc97c7e9c7a